Legal Center

NoWY WYMIAR DoRADZTWA PRAWNEGo

01

Doradztwo prawne & gospodarcze

Kancelaria Prawna Legal Center to zespół prawników posiadający bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego na rzecz Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi wsparcia prawnego i biznesowego dla Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców we wszystkich fazach rozwoju działalności gospodarczej. Świadczymy szeroki wachlarz usług obejmujący doradztwo prawne, doradztwo strategiczne oraz usługi audytorskie. Wypracowany przez nas model współpracy, oparty na partnerstwie oraz wzajemnym rozwoju pozwala na szybkie i rzeczowe rozwiązywanie problemów prawnych, zapewniając fachowe wsparcie naszych doświadczonych prawników. Działamy w przekonaniu, iż jedynie pełne rozpoznanie i zrozumienie oczekiwań Klientów gwarantuje wybór najkorzystniejszego rozwiązania powierzonych spraw.

02

Strategia & bezpieczeństwo

Naszą największą zaletą jest prawnicze podejście połączone z biznesową sprawnością. Takie działanie przekłada się na najwyższą jakość świadczonych usług, których wyznacznikiem jest poziom satysfakcji naszych Klientów. Uważamy, że dobry prawnik to prawnik, który nie tylko zna zasady gry, ale i reguły wygrywania. Cechuje nas pasja, doświadczenie, profesjonalizm i kreatywność. Naszą dewizą jest nowy wymiar doradztwa prawnego, przekraczający jakością powszechnie przyjęte standardy, w których prawnik jest nie tylko partnerem, ale przede wszystkim doradcą w biznesie. Świadczenie usług doradztwa prawnego on-line umożliwia skuteczniejszą i szybszą wymianę informacji, pozostając w nieustannym kontakcie z naszymi Klientami. Odejście od „utartych schematów” pozwala na rozwiązywanie doraźnych problemów prawnych, jak również stworzenie strategii zwiększającej bezpieczeństwo naszych Klientów w natłoku narastających wyzwań biznesowych.

Doradztwo prawne

stworzone z myślą o przedsiębiorcach i Klientach indywidualnych!
 • Skontaktuj się
  z nami

  Prześlij do nas opis interesującego Ciebie zagadnienia prawnego. Nasi prawnicy przeanalizują je i wskażą optymalne rozwiązanie sprawy. Dodatkowo bezpłatnie przedstawią możliwe sposoby zabezpieczenia prowadzonych inwestycji.

 • Wybierz pakiet
  prawny

  W celu nawiązania współpracy wybierz pakiet prawny dostosowany do Twoich potrzeb. W oparciu o ich zakres przygotujemy rozwiązania prawne, uwzględniające charakter prowadzonej działalności.

 • Wnieś
  opłatę

  Wybierając optymalny pakiet prawny wnieś opłatę, która umożliwi Tobie dostęp do usług naszych doświadczonych prawników. Cena pakietu prawnego uzależniona jest od wybranego przez Ciebie zakresu wsparcia.

 • Zapewnij sobie
  bezpieczeństwo

  Po aktywowaniu usługi otrzymujesz profesjonalne wsparcie prawne. Indywidualnie dobrany pakiet zapweni pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów prawnych, jak również umożliwi stworzenie strategii bezpiecznego rozwoju prowadzonych przedsięwzięć.

Potrzebujesz pomocy?

Nasze praktyki
& dziedziny doradztwa prawnego

Praktyka Kancelarii Prawnej Legal Center obejmuje szeroki wachlarz usług doradztwa prawnego i biznesowego na rzecz Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Koncentrujemy się na dostarczaniu konkretnych i praktycznych rozwiązań dla Klientów pragnących zwiększyć bezpieczeństwo planowanych transakcji handlowych oraz prowadzonych inwestycji. Takie działanie umożliwia nam współpraca z doświadczonymi radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, jak również z ekspertami z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, a także notariuszami i komornikami.

Prawo cywilne

Doradzamy Klientom indywidualnym i przedsiębiorcom w zakresie prawnych aspektów zawierania transakcji handlowych. Specjalizujemy się w sporządzaniu, opiniowaniu, zabezpieczaniu ... więcej

Prawo handlowe

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego, w szczególności świadczymy usługi doradztwa prawnego ... więcej

Prawo autorskie

Wspieramy przedsiębiorców, twórców, artystów w zakresie szeroko rozumianego prawa prawa autorskiego i praw pokrewnych ... więcej

Prawo pracy

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie przygotowania oraz opiniowania umów o pracę, umów o współpracę, w tym kontraktów menadżerskich ... więcej

Prawo administracyjne

Wspieramy przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących pozyskania niezbędnej dokumentacji budowlanej ... więcej

Zamówienia publiczne

Wspieramy przedsiębiorców we wszystkich aspektach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych ... więcej

Rynki kapitałowe

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie obsługi prawnej spółek publicznych, w szczególności w zakresie komunikacji pomiędzy spółką, inwestorami oraz rynkiem ... więcej

Fundusze Europejskie

Świadczymy kompleksową pomoc w sprawach związanych z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem, wdrażaniem oraz kontrolą ... więcej
01

Prawo cywilne

Regularnie doradzamy przedsiębiorcom w zakresie prawnych aspektów zawierania transakcji handlowych. Specjalizujemy się w sporządzaniu, opiniowaniu, zabezpieczaniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju kontraktów używanych w obrocie gospodarczym. Reprezentujemy Klientów w sporach wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania kontraktów.
Wspieramy Klientów w procesie windykacji należności na wszystkich jego etapach tj. w postępowaniach przedsądowych, postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie stworzenia systemu zabezpieczeń przeciwko dłużnikom dążącym do wyzbycia się majątku.
 • Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie prawnych aspektów zawierania transakcji handlowych.
 • Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy kontrakty z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, w tym m.in.: umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy o roboty budowlane (także z podwykonawcą), umowy spółek: cywilnych i handlowych, umowy sprzedaży.
 • Doradzamy w zakresie należytej realizacji i zabezpieczenia zawieranych kontraktów.
 • Wspieramy przedsiębiorców w procesie windykacji należności.
02

Prawo handlowe

Regularnie wspieramy przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego, w szczególności świadczymy usługi doradztwa prawnego związane z zakładaniem oraz bieżącą obsługą spółek osobowych i kapitałowych, a także z ich przekształceniami, podziałami oraz likwidacją.
 • Doradzamy w zakresie tworzenia spółek prawa handlowego, w szczególności przygotowujemy projekty aktów założycielskich (umów i statutów spółek).
 • Bierzemy czynny udział w negocjacjach umów i statutów ze wspólnikami i akcjonariuszami.
 • Świadczymy usługi doradcze związane z funkcjonowaniem organów spółek.
 • Przygotowujemy projekty dokumentów korporacyjnych.
 • Przygotowujemy projekty uchwał organów i regulaminów.
 • Reprezentujemy spółki w postępowaniach rejestracyjnych, w tym dokonujemy zmian danych podlegających wpisowi do KRS.
 • Doradzamy w zakresie restrukturyzacji spółek.
03

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Wspieramy przedsiębiorców, twórców, artystów w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej, w szczególności na etapie konstruowania oraz negocjowania umów licencyjnych oraz umów przenoszących autorskie prawa majątkowe. Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych oraz ochrony dóbr osobistych.
 • Przygotowujemy, opiniujemy projekty umów licencyjnych, umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów o rozpowszechnianie wizerunku, umów o artystyczne wykonanie.
 • Wspieramy przedsiębiorców podczas negocjowania umów z zakresu prawa autorskiego.
 • Wspieramy przedsiębiorców w zakresie przygotowania i wdrażania standardów bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Przygotowujemy strategię ochrony w zakresie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwego przejmowania Klientów oraz pracowników, reklamy wprowadzającej w błąd i niedozwolonej reklamy.
 • Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących naruszenia praw autorskich.
04

Prawo pracy

Regularnie doradzamy przedsiębiorcom w zakresie przygotowania oraz opiniowania umów o pracę, umów o współpracę, w tym kontraktów menadżerskich.
Przygotowujemy i opiniujemy regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania i inne akty związane z prawem pracy.
 • Przygotowujemy i opiniujemy projekty umowy o pracę, umowy o współpracę, kontrakty menadżerskie.
 • Przygotowujemy i opiniujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania i inne akty związane z prawem pracy.
 • Doradzamy w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.
 • Reprezentujemy Klientów we wszelkich negocjacjach oraz sprawach sądowych z zakresu prawa pracy i kontraktów menedżerskich.
05

Prawo administracyjne

Wspieramy Klientów indywidualnych i przediębiorców w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Reprezentujemy Klientów indywidualnych i przedsiębiorców w sprawach o odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
 • Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji wywłaszczeniowych oraz reprezentujemy Klientów indywidualnych i przedsiębiorców w postępowaniu odwoławczym.
 • Reprezentujemy Klientów w toku postępowania administracyjnego, w tym przygotowujemy wnioski w celu wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wszelkie wnioski i stanowiska w toku postępowania.
 • Sporządzamy skargi oraz reprezentujemy Klientów w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
06

Zamówienia publiczne

Wspieramy przedsiębiorców we wszystkich aspektach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności poprzez przygotowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie i opiniowanie umów konsorcjum, umów o roboty budowlane, umów z podwykonawcami uwzględniających solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy względem podwykonawców.
 • Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej.
 • Opiniujemy dokumentację aplikacyjną, w szczególności weryfikujemy warunki dopuszczalności do udziału w postępowaniach publicznych.
 • Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów z zakresu zamówień publicznych.
 • Przygotowujemy i opiniujemy umowy konsorcjum, umowy o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami uwzględniające solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy względem podwykonawców.
07

Rynki kapitałowe

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie obsługi prawnej spółek publicznych, w szczególności w zakresie komunikacji pomiędzy spółką, inwestorami oraz rynkiem, a także realizacji obowiązków informacyjnych. Reprezentujemy emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie obsługi prawnej spółek publicznych, w szczególności w zakresie komunikacji pomiędzy spółką, inwestorami oraz rynkiem.
 • Wspieramy przedsiębiorców w zakresie wywiązywania się przez spółki publiczne z realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.
 • Reprezentujemy emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
08

Fundusz Europejski

Świadczymy kompleksową pomoc w sprawach związanych z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem, wdrażaniem oraz kontrolą funduszy europejskich, w szczególności: funduszu spójności, europejskiego funduszu rozwoju obszarów wiejskich, a także funduszy strukturalnych. Wspieramy przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty publiczne zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie, jak i tych realizujących projekty pomocowe.
 • Pozyskujemy środki finansowe z funduszy europejskich, w szczególności przygotowujemy wnioski o dofinansowanie.
 • Opiniujemy projekty rozstrzygnięć, decyzji o zwrocie dofinansowania/korekt finansowych.
 • Monitorujemy programy i działania pomocowe, w szczególności weryfikujemy kryteria programów i działań pomocowych, ustalamy przesłanki udzielenia pomocy publicznej.
James Harrington
Najtańszym źródłem poprawy efektywności
jest wykorzystanie doświadczeń innych.

Pakiet Standard

149 zł/mc
 • Bezpłatna analiza sprawy
 • 3h pisemnych konsultacji prawnych
 • łatwy kontakt z prawnikiem
 • wsparcie prawne w zakresie prowadzenia firmy
Poznaj szczegóły

Pakiet Komfort

249 zł/mc
 • Stały kontakt z prawnikiem
 • 10h pisemnych konsultacji prawnych
 • telefoniczne konsultacje w nieoczekiwanych sprawach
 • wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów prawnych
Poznaj szczegóły

Pakiet Premium

429 zł/mc
 • Osobisty Prawnik w całym okresie trwania umowy
 • 20h pisemnych konsultacji prawnych
 • telefoniczne konsultacje w nieoczekiwanych sprawach
 • stworzenie strategii zwiększającej bezpieczeństwo firmy
Poznaj szczegóły
* Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradztwa prawnego dla Klientów indywidualnych ustalane jest bezpośrednio z Klientem.

Pakiet Standard

149 zł/mc
Pakiet Standard przeznaczony jest dla przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dla osób wykonujących działalność osobiście. Pakiet Standard zapewnia wsparcie doświadczonych prawników m.in.: w zakresie weryfikacji pod kątem zgodności z prawem planowanych przedsięwzięć biznesowych, doboru optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej, wskazania obowiązków prawnych oraz dostosowania ich do obowiązującego systemu prawa. Takie działanie zminimalizuje potencjalne zagrożenia biznesowe oraz zabezpieczy Twoje interesy.
Zamawiam Czytaj więcej

Pakiet Komfort

249 zł/mc
Pakiet Komfort przeznaczony jest dla przedsiębiorców w fazie ekspansji działalności gospodarczej. W ramach Pakietu Komfort nasi prawnicy przeprowadzą wszechstronną weryfikację stanu prawnego Twojej firmy (due diligence). Wskażą potencjalne zagrożenia w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również przygotują wzory umów oraz innych dokumentów, dzięki którym zwiększysz bezpieczeństwo Swojej firmy. Pakiet Komfort umożliwia wsparcie w zakresie rozwiązywania doraźnych problemów prawnych, jak i zapobiegania ich powstawaniu.
Zamawiam Czytaj więcej

Pakiet Premium

429 zł/mc
Pakiet Premium przeznaczony jest dla firm o ugruntowanej pozycji rynkowej, potrzebujących bieżącego wsparcia prawnego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach Pakietu Premium otrzymujesz profesjonalne wsparcie prawne oraz dostęp do kontaktu z dedykowanym prawnikiem, co przekłada się na lepsze zrozumienie Twoich potrzeb i oczekiwań. Stała analiza szans i potencjalnych zagrożeń transakcji handlowych umożliwia szybkie i rzeczowe rozwiązywanie doraźnych problemów prawnych jak i stworzenie strategii zwiększającej bezpieczeństwo Twojej firmy.
Zamawiam Czytaj więcej
* Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradztwa prawnego dla Klientów indywidualnych ustalane jest bezpośrednio z Klientem.
Nie wahaj się zapytać!

Napisz do nas. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Twoje pytanie zostało wysłane. Postaramy się odpowiedzieć w najkrótszym czasie.